La Cooperativa

IMPULS RURAL
UNA COOPERATIVA DE CONSUM

Impulsant el desenvolupament social, econòmica i cultural del món rural.

Afavorint la creació de sinergies entre municpis i dontant d'autonomia amb la creació de les seccions territorials.

...
0

Municipis

...
0

Seccions terriorials

La Cooperativa

IMPULS RURAL
UNA COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUM I SERVEIS

Impulsant el desenvolupament social, econòmica i cultural del món rural.

Afavorint la creació de sinergies entre municpis i dontant d'autonomia amb la creació de les seccions territorials.

...
0

Municipis

...
0

Seccions terriorials

...

Integral

Una cooperativa integral que te per objecte activitats econòmiques, socials o culturals pròpies de diferents tipus de cooperatives.

...

de Consum

Facilitant que les persones consumidores o usuàries s'associïn per a obtenir, de manera cooperativa, el proveïment de bens i/o serveis en les millors condicions possibles (econòmiques, socials i/o ambientals).

...
0

Sòcies de consum

...
0

Sòcies col·laboradores

...
0

Sòcies de treball

...

Integral

Una cooperativa integral que te per objecte activitats econòmiques, socials o culturals pròpies de diferents tipus de cooperatives.

...

de Consum

Facilitant que les persones consumidores o usuàries s'associïn per a obtenir, de manera cooperativa, el proveïment de bens i/o serveis en les millors condicions possibles (econòmiques, socials i/o ambientals).

...

de Serveis

Associa persones físiques o jurídiques que son titulars d'explotacions industrials o de serveis i professionals o artistes que exerceixen la seva activitat per compte propi i que volen completar, promoure o coordinar en comú operacions per al seu millorament tècnic i/o econòmic.

...
0

Sòcies de consum

...
0

Sòcies de serveis

...
0

Sòcies col·laboradores

...
0

Sòcies de treball

We Love
people says

We specialise in intelligent & effective Search and believes in the power of partnerships to grow business. We use agronomic machine learning, remote sensing.

Top