By 27/07/2023

El dissabte 22 de juliol va tenir lloc l’assemblea general de la cooperativa Impuls Rural, a l’edifici de les escoles de Sta. Maria de Miralles.

Impuls Rural és una cooperativa que vol treballar des del poble i els seus veïns pels veïns. L’objectiu és la reactivació social i econòmica del territori amb projectes diversos sempre, però, apostant per la sostenibilitat i el respecte a les persones, a l’entorn i al medi ambient.

El motiu principal d’aquesta assemblea, la primera a la que estaven convocats tots els socis tant de la secció de la Llacuna – Mediona com de Sta. Maria de Miralles, era precisament ratificar la creació i acords que s’han pres darrerament pel que fa a les seccions territorials, així com aprovar la modificació dels estatuts per incorporar les seccions territorials i per dur a terme el canvi de cooperativa integral a cooperativa de consum.

L’assemblea es va dur a terme de forma mixta, presencial i telemàtica, per tal de facilitar l’assistència del màxim de membres. Els acords esmentats anteriorment es van prendre per unanimitat. En total, van assistir a l’assemblea 20 persones.

A banda d’aquests dos punts que s’havien de votar, hi havia altres punts adreçats a informar, des del resum de la situació actual, explicar el model organitzatiu i en quins àmbits s’està treballant, la gestió econòmica, l’estat del comptes, etc.

Al llarg de les gairebé dues hores que va durar la reunió, Jordi Via, president; Angel Carpintero i Albert Valiente, també membres del Consell Rector, van anar repassant, doncs, l’estat del registre d’estatus, els projectes que hi ha engegats i que s’engegaran. Pel que fa a Miralles, Yolanda Ruiz, l’alcaldessa, va explicar en quin punt està la creació de la comunitat energètica del municipi, en què ja fa temps que s’està treballant. Actualment està en fase d’estudi i valoració de costos, necessitats, etc. Seguidament, Via va explicar com està la creació de la comunitat energètica a la secció de la Llacuna-Mediona i quins són els objectius a curt termini.

Es va comentar també la importància de ser una massa crítica considerable, tant pel bon funcionament de la cooperativa, com per estalviar costos i una millor gestió, així com per poder aconseguir ajuts de les administracions. És evident que estem en un territori rural amb municipis amb pocs habitants i cal sumar, d’aquí la necessitat d’ajuntar-se diferents municipis, però, això sí, mantenint cadascun la seva autonomia amb la fórmula de seccions territorials.

Així mateix, es va informar a l’assemblea de les persones que des de la constitució de les seccions, la de Miralles el passat mes d’abril i la de la Llacuna – Mediona aquest mateix mes de juliol, formen els respectius Consells de Secció. Pel que fa a Miralles, Alfonso Pulido, Angelina Salut i Jesús Zapater; i pel que fa a la Llacuna – Mediona, Concepció Ventura, Agnès Simón i Àngels Tous, que ocupen la presidència, la vicepresidència i la secretaria, respectivament. També es va donar compte de que les persones que ocupen la presidència i vicepresidència d’ambdues seccions una vegada aprovat el punt d’acceptació de la creació de seccions passen a formar part del Consell Rector.